♦חייגו עכשיו

050-530-3096

גרר בשטח

זקוקים לגרר בשטח?

לרוב שרכב שוקע בשטח או מקולקל בשטח נדרשת גרירה בשטח מקצעויות שונה מבדרך מהירה או עירונית!